Repeatern SK0BJ

2022-01-27

 

Vi är även på gång att byta ut repeatern i Heimdal till en som har bättre gränssnitt mot omvärlden så att en 70cm kan kopplas samman på ett lättare sätt.

Internet länken (UbiQuiti Bullit 2.4HP) är monterad i Solsa och väntar på montering i Heimdal så blir det nätanslutet på platsen.

Klubbens två andra 70cm repeaters i Huddinge är i drift med ett års jubileum 26 Mars.
434,65 och 434,60MHz ena med sektorantenn söderut utmed E4 och den andra med Omni antenn.